Maksutapa ja ehdot

SRS Fenno-El Oy:n ja yritysasiakkaan välisessä kaupassa on maksutapana aina lasku.

Laskun edellytyksenä on, että yritysasiakkaalle on avattu SRS Fenno-El Oy:ssä luotollinen asiakastili.

Lasku lähetetään asiakkaan yhteystietojen mukaiseen yritysosoitteeseen heti tavaran toimituksen jälkeen.
Verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä ei laskutusosoitetta voi muuttaa.

Yritysasiakkaan edustajalla ei ole oikeutta käyttää laskussa tai tilausvahvistuksessa olevia ehtoja tai hintoja muuhun
kuin yritysasiakkaan omiin tarkoituksiin eikä yritysasiakkaan edustajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa
niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

SRS Fenno-El Oy:n ja yritysasiakkaan kaupassa sopimus syntyy, kun yritysasiakkaan edustaja on tehnyt tilauksen
loppuun verkkokaupassa ja näin ollen ilmoittanut hyväksyvänsä SRS Fenno-El Oy:n verkkokaupasta tilaamansa
toimeksiannon toimitukseen sopimus- ja toimitusehtoineen. Laskutussopimus syntyy, kun SRS Fenno-El Oy on
sähköpostilla vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilatun tavaran.

SRS Fenno-El Oy myöntää yritysasiakkailleen maksuaikaa, joka on sovittu etukäteen SRS Fenno-El Oy:n
myyntiedustajan kanssa. Etukäteen sovittu maksuaika on aina voimassa laskussa verkkokaupan kautta tehdyissä
ostoksissa.

Tilauksen tehtyänne  ja sen jälkeen sähköpostiin saamaanne tilausvahvistuksen mukaiseen loppusummaan lisätään
toimitusehtojen mukaiset kulut, joista niin ikään on etukäteen sovittu.

Maksuaika on neljätoista (14) pv netto, ellei toisin ole sovittu. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä.
Noudoissa maksuaika alkaa noutopäivästä. Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan
kuitenkin suoritettava eräpäivään mennessä. Mikäli jokin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai yritysasiakas
on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai on muutoin maksukyvytön, erääntyvät SRS Fenno-El Oy:n kaikki laskut
yritysasiakkaalle heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä riippumatta SRS Fenno-El Oy:n kirjallisesti niin
vaatiessa.

Yritysasiakkaan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka yritysasiakas riitauttaisi toimituksen.
Mahdolliset riitautukset on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan yhtiöiden kesken tai tarvittaessa välimieskäsittelyssä.

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta yhdentoista (11) prosentin viivästyskorko. SRS Fenno-El Oy:llä on
viivästyskoron lisäksi oikeus periä saatavansa kotiuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

SRS Fenno-El Oy:llä on oikeus olla toimittamatta tilausta, jos yritysasiakas ei ole maksanut erääntyneitä SRS Fenno-El
Oy:n tälle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai jos yritysasiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. SRS
Fenno-El Oy:llä on oikeus olla toimittamatta tilauksia, kunnes epäselvät asiat ovat korjaantuneet. Yritysasiakkaalla ei ole
oikeutta esittää näistä viivästyksistä johtuvia korvausvaatimuksia.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun kauppahinta on
kokonaisuudessaan maksettu.