Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SRS Fenno-El Oy (y-tunnus: 0703787-7)
Robert Huberin tie 7
01510 Vantaa

Puhelin: 020 743 4700

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markku Rastas / etunimi.sukunimi(at)srsfennoel.fi

3. Rekisterin nimi

SRS Fenno-El Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin SRS Fenno-El Oy:n liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi.

Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja SRS Fenno-El Oy:n palveluiden käyttämisestä. Osto- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
– sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- kilpailuvastaustiedot sekä perustiedot
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden läyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
– asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
– mahdolliset luvat ja suostumukset
– mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
– tunnistettuna asiakkaana verkkokaupassa tehtyjen ostojen tiedot
– mahdollisiin takuisiin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän kassajärjestelmästä sekä sähköisestä järjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9. Tarkastus-, kielto-, ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

SRS Fenno-El Oy / Asiakaspalvelu
Robert Huberin tie 7
01510 Vantaa

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.