Sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

www.srsfennoel.fi  on SRS Fenno-El Oy:n ylläpitämä kauppapaikka, jossa tuotteiden myyjänä on SRS Fenno-El Oy (jäljempänä SRS), Vantaa (Y:0703787-7). Näitä Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan SRS:n markkinoimien tuotteiden toimituksissa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

SRS ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on SRS:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota SRS ei kohtuudella voi hallita. SRS on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista tällaisesta ylivoimaisesta esteestä.

2. Yritysasiakas

SRS myy tuotteita vain yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat tuotteita ammatilliseen käyttöön.

Yritysasiakkaiden ja SRS:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Yritysasiakkailta vaadittava tieto on tilaavan yhteyshenkilön sähköposti.

Tilaus: Kumpaakin osapuolta sitova kauppasopimus astuu voimaan heti kun SRS:n järjestelmä on vastaanottanut tilauksen.
Toimitusaika: Tilauksen tuotteet pyritään toimittamaan 1-3 arkipäivän aikana.

3. Tuotteet ja hinnasto

Verkkokaupassamme näkyvät hinnat eivät sisällä arvolisäveroa, mutta näkyvät arvonlisäverollisina ostoskorin kassalla hyväksyttäessä tilaus toimitukseen. Kuljetuskustannukset ja muut mahdolliset kustannukset lisätään laskuun kunkin yritysasiakkaan erillisen sopimuksen mukaisesti.

Tuotteen hinnan mahdollisesti noustessa ennen lähetyksen käsittelyä tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen halutaan tilauksen jälkeen tehdä mahdollisia määrien muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan tai yhteisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti

Hinnat perustuvat julkaisuhetkellä voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), arvonlisä-, ym. veroihin ja tulleihin sekä muihin viranomaisten säännöksiin. Mikäli mainituissa tekijöissä tapahtuu muutoksia toimituspäivään mennessä, SRS pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin.

4. Maksutapa ja -ehdot

Yritysasiakkaiden osalta noudatetaan aina erikseen sovittua laskutustapaa. Lisätietoja myynti@srsfennoel.fi

Ellei toisin ole sovittu tai laskussa ilmoitettu, on maksuehto 14 päivää netto SRS:n laskun päiväyksestä. Ellei toisin sovita, maksun viivästyessä SRS:llä on oikeus periä saatavansa lisättynä kulloinkin voimassaolevan  korkolain mukaisella  viivästyskorolla.

5. Vastaanotto ja tarkistaminen

Toimituksen mukana seuraa lähetysluettelo. Yritysasiakkaan on tuote-erän saavuttaessa toimipaikkaan tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja tuotteet vahingoittumattomat. Mahdollisista virheistä on yritysasiakkaan ilmoitettava SRS:lle viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 työpäivän kuluessa.

6. Toimitustavat

SRS:n toimitustavoista löydät lisää tietoa toimitustavat-osiossa.

SRS pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä ennen tilauksen oikeellisuuden tarkistamista. SRS myy tuotteitaan vain yritys- ja yhteisöasiakkaille joko omaan käyttöön tai jälleenmyytäväksi.

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 1-3 arkipäivää järjestelmämme automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä. Toimituksen lähdettyä varastoltamme on kuljetusaika yleensä 1-2 arkipäivää.

Järjestelmään kirjautuneista tilauksista SRS ei ole velvollinen varaamaan tuotteita asiakkaalle myöhempää toimitusta varten, jos yhden tuotteen saatavuus on huono. Jos tilattu tuote pääsee SRS:n varastosta loppumaan, voi yritysasiakas erillisen sopimuksen mukaisesti vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen kuljetuksesta aiheutuneet kulut veloitetaan normaalisti.

7. Palautusoikeus

Yritysasiakasmyynnissä mahdollisista palautuksista on erikseen sovittava myynti@srsfennoel.fi kanssa. SRS ei hyväksy palautusta, ellei siitä ole sovittu etukäteen.

Tuotteelle ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on yritysasiakkaan pyynnöstä erikseen tälle valmistettu, tilattu tai muokattu tuote.

Mahdolliset tuotepalautukset on hoidettava Postin kautta SRS:n lukuun. Palautussopimusnumero on saatavissa myynti@srsfennoel.fi –osoitteesta.

Muuten kuin Postin kautta palautettujen tuotteiden toimitus- ja rahtikuluista vastaa lähettäjä.

Yritysasiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjojen kopiot. Postin palautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa hyväksytty keino lähettämisen todistamiseksi.

SRS:n maksuton asiakaspalautus toimii ja on voimassa vain Suomessa. Asiakkaan tulee maksaa kaikki ulkomailta lähetettyjen palautuksien kustannukset.

Pakkaaminen on lähettävän yritysasiakkaan vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, niin, että ne eivät vahingoitu kuljetuksessa.

SRS ei vastaa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Yritysasiakkaan toimesta mahdollisesti aiheutuneesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan yritysasiakkaalta.

SRS pidättää oikeuden periä kustannukset yritysasiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty sopimusehtojen vastaisesti. Asiakkaalta peritään tällöin SRS:lle aiheutuneet käsittely- ja rahtikulut.

Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja avaamattomassa myyntipakkauksessa.

8. Takuu ja virhevastuu

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti.

SRS pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Tähän on varattava 3-5 arkipäivää palautettujen tuotteiden saapumisesta.

Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi/muuttamiseksi lopettaa aina takuun ja laissa määritellyn virhevastuun.

9. Reklamaatio

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko postitse kirjeellä tai sähköpostilla osoitteeseen myynti@srsfennoel.fi.

10. Vastuun jakautuminen yrityskaupassa

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. SRS ei ole vastuussa tuotteiden käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä mahdollisista tulonmenetyksestä. SRS:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

Vahvistaessaan tilauksen yritysasiakas hyväksyy SRS:n sopimusehdot.

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Näihin Yleisiin sopimusehtoihin sekä niiden tulkintaan ja toimeenpanoon sovelletaan Suomen lakia. Näistä Yleisistä sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat ja niihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli nämä neuvottelut eivät kohtuullisessa ajassa johda yhteisesti hyväksyttyyn sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelyllä.

12. Yleiset sopimusehdot NL 01

Siltä osin kuin näissä Yleisissä sopimusehdoissa ei ole toisin mainittu, sovelletaan SRS:n tuotteiden toimituksiin Yleisiä sopimusehtoja NL 01. Mahdollisessa sopimusehtojen ristiriitatilanteessa pätevät ensisijaisesti varsinaisen toimitussopimuksen ehdot ennen Yleisiä sopimusehtoja NL 01.